Töö- ja praktikavõimalused

Töö- ja praktikavõimalused

Töö- ja praktikavõimalused

Tallinna Botaanikaaed otsib oma meeskonda turundus- ja kommunikatsioonijuhti, kelle töö eesmärk on korraldada Tallinna Botaanikaaia sise- ja väliskommunikatsiooni ning turundustegevust vastavuses asutuse põhimääruse ja strateegiliste eesmärkidega

 Peamised ülesanded:

  • osalemine asutuse turundus- ja kommunikatsioonitegevuste strateegilises planeerimises
  • asutuse kultuurisündmuste, näituste ja muude sündmuste kava koostamine
  • asutuse korraldatavate sündmuste koordineerimine ja korraldamine
  • uute koostööpartnerite ja sponsorite leidmine ning partnerlepingute haldamine
  • asutuse teenuste edasiarendamine, turundamine ja uute sihtgruppide leidmine klientuuris
  • asutuse reklaamimiseks uute kanalite otsimine ja reklaammaterjali kontseptsiooni väljatöötamine
  • asutuse sise- ja väliskommunikatsiooni arendamine ning kanalite igapäevane haldamine
  • pressiteadete, artiklite, meediatekstide koostamine ning levitamine

 Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus
 • varasem turundusalane töökogemus
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel, kasuks tuleb vene keele oskus
 • oskus seada prioriteete ja töötada iseseisvalt, planeerida oma tööd ja aega
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada
 • turundusinimesele omaselt olemas loovus, hea keelevaist ja stiilitaju

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd tegusas ja sõbralikus meeskonnas
 • tööalaseid koolitusi
 • kaasaegset töökeskkonda Eesti suurimas botaanikaaias
 • palka 1600 eurot (bruto)

Palume kandideerida hiljemalt 08. detsembril 2020 läbi CV Keskuse, CV Online või https://www.tallinn.ee/est/karjaarlinnas/toopakkumised
Lisainformatsioon: personalijuht Annely Vaikre, telefon 606 2680, e-posti aadress annely.vaikre@botaanikaaed.ee

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

 

 

 

 

 

TULE VABATAHTLIKUKS!

Abilisteks ootame kõiki – nii noori, kui eakamaid – kes tahavad oma aega, oskusi ja kogemusi rakendada Eesti suurimas botaanikaaias ja ka ise seeläbi õppida ja areneda.
Vajame abikäsi erinevate ülesannete täitmisel (aias, herbaariumis, ürituste korraldamisel jms) ning tegevused ei eelda varasemat kokkupuudet valdkonnaga.
Loe lähemalt SIIT