Herbaarium

Herbaarium

Herbaarium

Tallinna botaanikaaia (TBA) herbaarium registreeriti herbaariumite rahvusvahelises andmebaasis “Index Herbariorum” 1962. aastal akronüümiga TALL.

TBA herbaariumis on üle 95 000 herbaareksemplari. Herbaarium koosneb seitsmest alakogust: puittaimed, rohttaimed, sammaltaimed, pisiseened, lihheniseerunud seened (samblikud), puidud ja viljad.

Kõige suurem on TBA herbaariumis lihheniseerunud seente (samblike) kogu, milles on hinnanguliselt 40 000 eksemplari. Kogu koosneb peamiselt Venemaa tundraaladelt Taimõrilt, Jakuutiast ja Koola poolsaarelt, aga ka Teravmägedelt, Antarktikast ja Põhja-Ameerikast kogutud eksemplaridest.

Sammaltaimede herbaarium on suuruselt teine kogu (üle 23 000 eksemplari). Eestist pärinevad sammaltaimed on kogutud erinevate uurimistööde käigus Lääne- ja Põhja-Eesti saartelt ning Kirde-Eestist. Sammaltaimi on kogunud TBA töötajad ka Venemaa tundraaladelt. Osa herbaareksemplare on saadud kingitusena või vahetuse käigus Austraaliast, Uus-Guineast ja Venemaalt.

Puittaimede herbaariumis on peamiselt Eestist ning Venemaalt kogutud eksemplarid. Puittaimede kogusse kuuluvad ka herbaarmaterjalid, mis kajastavad TBAs toimunud sordiaretust ja kollektsioonitööd avamaal.

Rohttaimede herbaariumis on Eestis looduslikult levivad liigid, võõrliigid, kultuuris kasvatatavad liigid, TBAs teadustöö käigus kasvatatud liigid ning välisekspeditsioonidelt kogutud eksemplarid.

Karpoloogilise, pisiseente ja puidukollektsiooni eksemplarid on kogutud nii TBAst kui välitööde käigus kogu Eestist ja ka välismaalt.

Herbaariumi juurde kuuluvad ka soon- ja sõnajalgtaimede vahetusfond ning õppeherbaarium.

2011.a. alustati botaanikaaia herbaariumi andmebaaside süstematiseerimise ja ühtlustamisega ning muutmisega veebipõhiseks. Herbaarkogude digitaliseerimist toetas aastatel 2014 – 2015 SA KIK. Koostöös Tartu Ülikooliga sisestatakse herbaareksemplaride andmeid veebiandmebaasi eElurikkus. Pisiseenteherbaarium on sisestatud internetipõhisesse Eesti seenekogude rahvuslikku andmebaasi. TBA vahetusfondi nimestik täieneb pidevalt ning on leitav SIIT.

 

Herbaariumi külastamiseks on vajalik eelnev kokkulepe kuraatoriga: Merlyn Pajur (merlyn.pajur@botaanikaaed.ee, tel 606 2673).