Konverents „Võõrpuuliikide kasutamisest ja uurimisest Eestis“

Konverents „Võõrpuuliikide kasutamisest ja uurimisest Eestis“

18.09 toimus Tallinna Botaanikaaias Aleksei Paiveli 90. sünniaastapäevale pühendatud konverents „Võõrpuuliikide kasutamisest ja uurimisest Eestis.“ Siin saab tutvuda konverentsi ettekannetega.

Aleksei Paiveli panus puittaimede introduktsiooni – Kaug-Idast TBA kollektsiooni toodud taimed
Olev Abner – Tallinna Botaanikaaia peadendroloog

Ida-Aasia metsade suktsessiooniline dünaamika ja mõnede puuliikide roll selles
Kalev Jõgiste – Eesti Maaülikooli metsaökoloogia professor

Kaug-Ida päritoluga puittaimede kasvatamisest Järvseljal
Heino Kasesalu – Järvselja dendroloog ja metsateadlane

Arboreetumi rajamine – tulevikku suunatud vastutus
Aino Mölder – Luua Metsanduskooli meisterõpetaja

XVII saj. II poole puittaimede kasutusest parkides
Sulev Nurme – AB Artes Terrae maastikuarhitekt

Mõnedes kunstiesemetes tarvitatud puiduliikidest
Alar Läänelaid – Tartu Ülikooli maastikuökoloogia dotsent

Kuidas säilitada puittaimekollektsioone, millised on probleemid ja kuidas neid ületada?
Andres Vaasa – Räpina Aianduskooli dendroloogia õpetaja

Jalaka-siugsuu – selle tekitajad ja võimalik levik Eestis ja lähiriikides
Liina Jürisoo – Eesti Maaülikooli doktorant

Kuidas invasiivsed patogeenid levivad ja milles seisneb nende ohtlikkus?
Rein Drenkhan – Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor