Huviring “Looduslaps”

Huviring “Looduslaps”

Huviring “Looduslaps”

Tallinna botaanikaaia huviringi eesmärgiks on tutvustada õpilastele botaanikaaias kasvavate taimede toel maailma loodusvööndite kliimat ja taimestikku, kasvatada lastes armastust ja austust looduse vastu, arendada lastes loodus- ja keskkonnahoidu ning keskkonnateadlikkust ‒ toetada laste kujunemist loodusest hoolivateks inimesteks. Huviringis pakutakse I-VI klassi loodushuvilistele õpilastele avastamis-, teadmis- ja meisterdamisrõõmu, keskkonnamänge ja huvimatku.

Huviringi liige tasub aastamaksu 12,80 € ja saab liikmekaardi, mis võimaldab aastaringselt külastada tasuta nii Tallinna Botaanikaaeda kui Tallinna Loomaaeda.

Lisainfo: Eliko Petser (Eliko.Petser@botaanikaaed.ee, tel. 606 2663, 5326 4570)

Toimumisaeg: huviring toimub reeglina kolmapäeviti iga 3 nädala tagant kell 16.00-18.00 oktoobrist 2017 – juunini 2018, Kloostrimetsa tee 52 asuvas loodusmajas. Igal kooskäimisel on esimene pool teoreetiline ja kogemuslik ning teine pool kinnistab teadmisi käelise tegevuse kaudu.
Sihtgrupp: botaanikahuvilised 1. – 6. klassi õpilased erinevatest üldhariduskoolidest
Juhendaja: metoodik Eliko Petser

Tööplaan 2017/2018 õppeaastal:

OKTOOBER (11.10.2017)
Teema: Avamaakollektsioonid. Meelteaed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Sissejuhatus ja tutvumine. Aasta puu traditsioon. Mürgised ja söödavad viljad. Sügisannid – tarbetaimed.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia avamaa

NOVEMBER (01.11.2017. ja 22.11.2017)
Teema: Sood ja rabad.
Alateemad ja aktiivtegevused: Soode kujunemine. Rabataimestik.
Asukoht: Kloostrimetsa soo õpperada

DETSEMBER (13.12.2017)
Teema: Jõulutraditsioonid
Alateemad ja aktiivtegevused: Taimedest meisterdamine (kaardid, pärjad). Jõulud meil ja mujal. Vana-aja jõulud.
Asukoht: Tallinna Botaanikaaia loodusmaja

JAANUAR (03.01.2018 ja 24.01.2018)
Teema: Ökoloogiline jalajälg. Loomade tegevusjäljed. Paljasseemnetaimed. Eostaimed (vetikad, sammal- ja sõnajalgtaimed).
Alateemad ja aktiivtegevused: Prügiteemad meil ja mujal maailmas. Toidu päritolu ja kaubandus. Toiduahel. Jäljed lumel – toitumisjäljed, ekskremendid. Fotojaht.
Asukoht: Pirita jõeoru maastikukaitseala. Matk talvisesse loodusesse.

VEEBRUAR (14.02.2018)
Teema: Troopilised ja subtroopilised taimed ja nende kohastumused. Sõnajalgtaimed. Maitsetaimed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Loodusvööndid ja kliimavöötmed. Maailma riikide rahvustaimed. Troopilised viljad. Sõnajalgtaimed meil ja mujal.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia kasvuhooned ja avamaa

MÄRTS (07.03.2018 ja 28.03.2018)
Teema: Tervislik toitumine. Toidutaimed. Külvamine. Lindude ränne ja pesakastide puhastamine.
Alateemad ja aktiivtegevused: Teeme ise süüa ja õpime toituma tervislikult ja mahedalt. Mullad.
Asukoht: Tallinna Botaanikaaia loodusmaja

APRILL (18.04.2018)
Teema: Pikeerimine. Taimede istutamine. Kevadekuulutajad taimed ja -linnud. Sibultaimed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Taimede paljunemine ja levimine. Lindude pesakastide korrastamine ja puhastamine.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia loodusmaja. Tallinna botaanikaaia avamaa – tammik, sibultaimede kollektsioon.

MAI (09.05.2018)
Teema: Ekskursioonid koostööpartneritega (Tallinna loomaaed, Eesti Loodusmuuseum, Nõmme Loodusmaja).
Alateemad ja aktiivtegevused: Kevadekuulutajad taimed ja –linnud. Taimekahjurid. Ekskursioonid. Õppematkad.
Asukoht: Õppekäigud Tallinna erinevatesse loodus- ja keskkonnaharidusasutustesse. Linnamatkad.

JUUNI (11.-12.06.2018)
Teema: Aegna saare loodus.
Alateemad ja aktiivtegevused: Aegna saare looduskooslused. Vanad loodusmetsad. Rannikukooslused. Putukate tähtsus. Mereelustik. Läänemere ökosüsteem. Kivimid ja mineraalid.
Asukoht: Aegna saar ja loodusmaja.