Huviring “Looduslaps”

Huviring “Looduslaps”

Huviring “Looduslaps”

Tallinna botaanikaaia huviringi eesmärgiks on tutvustada õpilastele botaanikaaias kasvavate taimede toel maailma loodusvööndite kliimat ja taimestikku, kasvatada lastes armastust ja austust looduse vastu, arendada lastes loodus- ja keskkonnahoidu ning keskkonnateadlikkust ‒ toetada laste kujunemist loodusest hoolivateks inimesteks. Huviringis pakutakse I-VI klassi loodushuvilistele õpilastele avastamis-, teadmis- ja meisterdamisrõõmu, keskkonnamänge ja huvimatku.

Huviringi liige tasub aastamaksu 40.00 € ja saab liikmekaardi, mis võimaldab aasta ringi külastada tasuta nii Tallinna botaanikaaeda kui Tallinna loomaaeda.

Lisainfo: Eliko Petser (Eliko.Petser@botaanikaaed.ee, tel. 606 2663, 5326 4570)

Toimumisaeg: huviring toimub reeglina kolmapäeviti iga kolme nädala tagant kell 16.00-18.00 oktoobrist 2018 – juunini 2019, Kloostrimetsa tee 52 asuvas loodusmajas. Igal kooskäimisel on esimene pool teoreetiline ja kogemuslik ning teine pool teadmiste kinnistamiseks käelise tegevuse kaudu.
Sihtgrupp: üldhariduskoolide 1. – 6. klassi botaanikahuvilised õpilased
Juhendaja: metoodik Eliko Petser
Maksumus: 40 € õpilane/õppeaastas

Tööplaan 2018/2019. õppeaastal:

OKTOOBER (10.10.2018 ja 31.10.2018)
Teema: Avamaakollektsioonid. Meelteaed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Sissejuhatus ja tutvumine. Aasta puu traditsioon. Mürgised ja söödavad viljad. Sügisannid – tarbetaimed.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia avamaa

NOVEMBER (21.11.2018)
Teema: Puittaimed. Eesti pärismaised puud. Sood ja rabad.
Alateemad ja aktiivtegevused: Puittaimed. Soode kujunemine. Rabataimestik.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia avamaa. Kloostrimetsa soo-õpperada

DETSEMBER (12.12.2018)
Teema: Jõulutraditsioonid.
Alateemad ja aktiivtegevused: Taimedest meisterdamine (kaardid, pärjad). Jõulud meil ja mujal. Vana-aja jõulud.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia loodusmaja

JAANUAR (02.01.2019 ja 23.01.2019)
Teema: Ökoloogiline jalajälg. Loomade tegevusjäljed. Paljasseemnetaimed. Eostaimed (sammal- ja sõnajalgtaimed).
Alateemad ja aktiivtegevused: Prügiteemad meil ja mujal maailmas. Toidu päritolu ja kaubandus. Toiduahel. Jäljed lumel – toitumisjäljed, ekskremendid. Fotojaht.
Asukoht: Matk talvises looduses Pirita jõeoru maastikukaitsealal

VEEBRUAR (13.02.2019)
Teema: Troopilised ja subtroopilised taimed ja nende kohastumused. Sõnajalgtaimed. Maitsetaimed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Loodusvööndid ja kliimavöötmed. Maailma riikide rahvustaimed. Troopilised viljad. Sõnajalgtaimed meil ja mujal.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia kasvuhooned ja avamaa

MÄRTS (06.03.2019 ja 27.03.2019)
Teema: Tervislik toitumine. Toidutaimed. Külvamine. Lindude ränne ja pesakastide puhastamine.
Alateemad ja aktiivtegevused: Teeme ise süüa ja õpime toituma tervislikult ja mahedalt. Mullad.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia loodusmaja

APRILL (17.04.2019)
Teema: Pikeerimine. Taimede istutamine. Kevadekuulutajad taimed ja -linnud. Sibultaimed.
Alateemad ja aktiivtegevused: Taimede paljunemine ja levimine. Lindude pesakastide korrastamine ja puhastamine.
Asukoht: Tallinna botaanikaaia loodusmaja ja välisterritoorium – tammik, sibultaimede kollektsioon

MAI (08.05.2018)
Teema: Ekskursioonid koostööpartneritega (Tallinna loomaaed, Eesti Loodusmuuseum, Nõmme loodusmaja).
Alateemad ja aktiivtegevused: Kevadekuulutajad taimed ja linnud. Taimekahjurid. Ekskursioonid. Õppematkad.
Asukoht: Õppekäigud Tallinna erinevatesse loodus- ja keskkonnaharidusasutustesse, linnamatkad

JUUNI (12.-14.06.2019)
Teema: Aegna saare loodus.
Alateemad ja aktiivtegevused: Aegna saare looduskooslused. Vanad loodusmetsad. Rannikukooslused. Putukate tähtsus. Mereelustik. Läänemere ökosüsteem. Kivimid ja mineraalid.
Asukoht: Aegna loodusmaja