19.09 Taimetervise teemapäev botaanikaaias

Rahvusvahelise taimetervise aasta tähistamiseks korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja  Põllumajandusuuringute Keskus taimetervise teemapäeva, mille raames tehakse teatavaks siseriikliku taimetervise aasta fotokonkursi parimad fotod ja istutatakse Tallinna Botaanikaaeda rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud puu. Teemapäeval on võimalik tutvuda taimetervise teemalise rändnäitusega, uurida täpsemalt, millega tegeleb Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakond ning Põllumajandusuuringute Keskuse taimetervise ja mikrobioloogia labor. Lisaks tegevused lastele ja jalutuskäik botaanikaaias, mille raames räägitakse aias leiduvatest kahjustajatest ja taimehaigustest.

Ürituse päevakava:
11:00 Taimetervise teemapäeva avamine ja siseriikliku fotokonkursi parimate autasustamine Botaanikaaia Talveaias
12:00 Rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud puu istutamine botaanikaaia territooriumile
12:30 Tegevused botaanikaia Palmimaja esisel platsil (tegevused jätkuvad päeva lõpuni):
 Põllumajandusamet selgitab karantiinsete (ehk ohtlike) taimekahjustajate olemust ja seda, kuidas nad võivad   levida + mida peaks reisija teadma kolmandast riigist reisilt tulles kui on soov kaasa tuua taimi ja taimseid saadusi – mida on lubatud tuua ja mida mitte. Lastele tegevused: joonistamine, ristsõnade ja nuputamisülesannete lahendamine. Kõikide lahendajate vahel loositakse välja Põllumajandusameti poolt koostatud kogupere lauamäng „Tunne taimekahjustajaid“;
 Põllumajandusuuringute Keskus tutvustab, kuidas võtta taimsest materjalist proove ning kuhu neid on võimalik tavakahjustajate määramiseks saata, kaasas on näidised kahjustajatest, proovivõtu tarvikud ja juhendid.
13:00 Taimetervise teemalise roll-up rändnäituse tutvustus.
Näitus tutvustab, millega tegeleb taimetervise valdkond ja miks on taimede tervise hoidmine oluline. Valdkonnast räägivad lähemalt Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.
13:30 Taimetervise teemalise roll-up rändnäituse tutvustus vene keeles
14:00 Loeng
15:00 Ekskursioon botaanikaaias: „Taimekahjustajad ja -haigused aiakultuuridel“
16:00 Taimetervise teemalise roll-up rändnäituse tutvustus. Näitus tutvustab, millega tegeleb taimetervise valdkond ja miks on taimede tervise hoidmine oluline. Valdkonnast räägivad lähemalt Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad.

Täiendavat informatsiooni rahvusvahelise taimetervise aasta ja sellega seotud ürituste kohta saab Maaeluministeeriumi kodulehelt  https://www.agri.ee/et/2020-rahvusvaheline-taimetervise-aasta