9.01 ringkäik „Jõulutaimedest Eestis ja mujal maailmas”

Ringkäik „Jõulutaimedest Eestis ja mujal maailmas”
9. jaanuaril kell 12.00
Ringkäigul dendraariumi okaspuude osakonnas vaatleme ja saame põhjalikumat teavet parasvöötme igihaljaste ja heitokkaliste okaspuude kohta. Õpime eristama kuuski nulgudest ja elupuid ebaküpressidest. Tutvume mändide, tsuugade, ebatsuugade, hiibapuu ja mikrobiootaga.
Ringkäiku juhib ja taimi tutvustab Urmas Laansoo.
Ringkäikudel saab osaleda botaanikaaia sissepääsupiletiga, pilet täiskasvanule maksab 2.- € ja soodsupilet 1.- €. Grupi maksimaalne suurus on 10 inimest.