Aleksei Paivel 90

30. märtsil oleks saanud 90 aastaseks Tallinna Botaanikaaia dendraariumi ja Audaku katsepunkti rajaja dendroloog Aleksei Paivel (surnud 15.09.2003).

Peaaegu kogu oma töömeheelu oli A. Paivel seotud botaanikaaiaga: aastatel 1961-1991 oli ta introduktsiooni ja dendroloogia sektori juhataja, 1991-1994 dendroloogia töörühma juhataja ning pärast Saaremaale elama asumist vanemteadur. Ajaks, mil ta botaanikaaia puittaimede kollektsioonide vahetust arendamisest tagasi tõmbus, oli puittaimi kollektsioonides u 1300 nimetust.

1959. aasta Paiveli teadustöö oli seotud võõrpuittaimede liikide sissetoomisega ehk introduktsiooniga. Aastatel 1953-1969 inventeeris A. Paivel Eestis parke, haljasalasid, kollektsiooniaedu ja puukoole, et selgitada välja seal kasvavad võõramaised puittaimed. Oma bioloogiakandidaaditöö kaitses A. Paivel Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi koosseisus 1959. aastal teemal „Eesti NSV lääneosas esinevad võõrpuuliigid ja nende kasutamise võimalused“ („Древесные экзоты западной Эстонии и возможности их использования“).

Meenutamaks A. Paiveli tegevust, toimub 18. septembril 2019 Tallinna Botaanikaaias konverents „Võõrpuuliikide kasutamisest ja uurimisest Eestis.“ Registreeruda konverentsile saab SIIN.

KONVERENTSI  PÄEVAKAVA.