Tallinna Linnavalitsus kinnitas „Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 – 2030″

Tallinna Linnavalitsus kinnitas Tallinna Botaanikaaia (TBA) pikaajalist tulevikku kavandava kontseptuaalse alusdokumendi „Tallinna Botaanikaaia arengukava 2019 – 2030″, mille üks eesmärkidest  on kujundada TBA- st senisest veelgi atraktiivsem külastuskoht.

Tallinna eelarvestrateegias aastateks 2019–2022 on kavandatud TBA suuremahulised rekonstrueerimis- ja arendustööd. Kavas on palmimaja amortiseerunud klaaskupli ja siseruumi renoveerimine, avariilises seisukorras oleva majandushoone asemele uue hoone ehitamine, administratiivhoone ümberehitamine külastuskeskuseks ning väliekspositsioonide (alpinaarium, rosaarium, salikaarium jne) ja tiikide rekonstrueerimine.

TBA arengukava arvestab riiklike strateegiliste arengudokumentidega, valdkonnas läbiviidud uuringutega ja linna rahaliste võimalustega. Arengukava koostamisel osalesid TBA töötajad, Tallinna arengukavade ja eelarve planeerimise spetsialistid, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad ja TBA teadusnõukogu liikmed.