Püsinäitus

Püsinäitus

Püsinäitus

Samblike (lihheniseerunud seente), sammalde ja puuseente püsinäitus on  2011. aastal rajatud ning 2015. aastal uuendatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahalisel toel. Tallinna botaanikaaia peavärava lähedal loodusmaja naabruses on aasta ringi lumevabal ajal vaadeldavad kokku üle 200 Eestis levinuma sambliku, sambla ja puuseene. Näitus on hämaral ajal valgustatud ning varustatud samblikke, samblaid ja puuseeni iseloomustavate teabetahvlitega.

Püsinäituse töölehed aitavad õpilastel omandada ja kinnistada teadmisi nendest huvitavatest organismidest. Nii töölehtede kui ka püsinäituse 4 keeles trükiste (eesti, vene, soome ja inglise keel) tegemist on toetanud KIK. Trükised on tasuta saadaval botaanikaaia kassas, trükiste sisuga on võimalik tutvuda siin:

SAMBLIKE, SAMMALDE JA PUUSEENTE PÜSINÄITUS

PERMANENT EXHIBITION OF LICHENS, MOSSES AND TREE FUNGI

JÄKÄLIEN, SAMMALTEN JA KÄÄPIEN PYSYVÖ NÄYTTELY

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА ЛИЩАЙНИКОВ, МХОВ И ДРЕВЕСНЫХ ГРИБОВ

 

Lisainfo: Marit Kasemets (Marit.Kasemets@botaanikaaed.ee, tel. 606 2663).