Sõnajalad TBA-s

Sõnajalad TBA-s

Sõnajalad TBA-s

Tallinna Botaanikaaias uuritakse taimede elurikkust ja selle kaitsmise võimalusi. Haruldaste ja ohustatud sõnajalaliikide uurimise eesmärgiks on välja selgitada eri liikide elukäigu iseärasusi ja nõudlusi kasvukoha tingimuste suhtes.

Loodusliku sõnajalapopulatsiooni püsimise seisukohalt on oluline, et kasvukoha tingimused võimaldaksid nii mõne millimeetriste gametofüütide (gametofüüdil toimub viljastumine) kui täiskasvanud  sporofüütide (sõnajalgtaim eoslatega) arengut. Gametofüütide ja sageli ka gametofüüdil arenenud noore sõnajalgtaime vaatlused looduslikes tingimustes on üsna keerulised nende väikeste mõõtmete ja täiskasvanud taimest erinevate tunnuste tõttu. Seetõttu uuritakse katseliselt eri liikide gametofüüte ja nende arengut ning liikide paljunemisega seotud üksikasju Tallinna Botaanikaaia laboratoorsetes tingimustes. Ühtlasi selgitatakse välja liigile sobivaimad paljundamisviisid.

Looduslikel kasvukohtadel jälgitakse taimede seisundi muutusi ja populatsioonide dünaamikat. Ohustatud sõnajalaliikide populatsioonide asustamist ja taasasustamist uuritakse nii Tallinna Botaanikaaeda rajatud tehis-kasvukohtadel (kohaliku tähtsusega ohustatud liigid) kui ka looduslikes tingimustes üleilmse tähtsusega ohustatud liike Kauai saarel Hawaii saarestikus.

Kogu uurimistöö suuremaks eesmärgiks on selgitada ohustatud taimeliikide seisundi parandamise ja vajadusel ka populatsioonide tugevdamise või taasasustamise võimalusi ning meetodeid.

  • Gametofüüt

  • Gametofüüdil arenevad eosikud

  • Gametofüüdid kultuuris

  • Eosikud kultuuris

  • Looduslikule kasvukohale taasasustatud Woodsia ilvensis

  • Looduslikule kasvukohale taasasustatud Woodsia ilvensis

  • Asplenium dielmannii 3 a kasvukohal Kauai saarel