Loodusfestivali ekskursioonid Tallinna Botaanikaaias

REGISTREERIMINE LÕPPENUD!

Tänavune Loodusfestival toimub 7.‒13. juunil üle Eesti. Festival kutsub väärtustama linnalooduse kui elukeskkonna mitmekesisust, märkama loodust linnas ning edendama jätkusuutlikke tarbimis- ja käitumisharjumisi. Selle aasta festival keskendub koostööle looduses.

Festivali programm koosneb paljudest eriilmelistest sündmustest. Uue muudatusena ei korraldata enam linnalooduse päeva Tartu kesklinna pargis, vaid festivali kavva lisandub rohkem erinevaid töötube, seminare või loenguid Tartu Ülikooli loodusmuuseumis ja botaanikaaias ning Loodusfestivalil osalevate partnerite juures, sealhulgas Tallinna Botaanikaaias.

 

“Samblikud – seente ja vetikate harmooniline kooselu”

11. juunil kl 15.00 ja 13. juunil kl 11.00
Juhendaja: Liis Marmor-Ohtla

Küllap olete metsas või pargis jalutades märganud puudel, maapinnal või kividel kasvavaid samblikke, näiteks okstel rippuvaid tuuste ja rõõmsavärvilisi kollaseid rosette tüvedel. Samblike õppepäeval teeme tutvust Eesti sagedasemate samblikuliikidega ning kuuleme muudki selle vähetuntud organismirühma kohta. Kas teadsite, et samblikud koosnevad tegelikult vähemalt kahest liigist: seenest ning vetikast (või tsüanobakterist)? Üritusel selgitab Tallinna Botaanikaaia sambliku-uurija ehk lihhenoloog, kuidas need osapooled teineteist leiavad, millised on poolte ülesanded samblikus ning muuhulgas sedagi, kumma liigi järgi samblikuliigid oma nime on saanud. Tallinna Botaanikaaia samblike, sammalde ja puuseente püsinäitusel tehakse esmane tutvus samblike ning nende erisuguste kasvupindadega. Seejärel otsitakse juhendaja abiga samblikuliike botaanikaaias kasvavatel puudel.

Vajalik eelregistreerimine, sissepääs tavapiletiga.
Tegemist on väliüritusega, kestus 1,5-2h. Soovituslik on kaasa võtta luup.
REGISTREERIMINE LÕPPENUD!

 

“Veerpallist seenlilleni – koostöö looduses”

12. juunil kl 14.00 täiskasvanutele; 13. juunil kl 12.00 lastele
Juhendaja: Krista Kaur

Juhendatud retke käigus TBA-s heidetakse pilk taimeriigi esindajate igapäevaellu. Saadakse teada, mil moel on taimede elu seotud bakterite, seente, loomade ja loodusnähtustega. Tutvutakse taimede erinevate levimis- ja tolmlemisviisidega ning liikidevaheliste suhete näitel käsitletakse taimede valmisolekut koostööks sümbioosi, mutualismi, parasitismi jne näitel. Arendatakse teemat, mida meil on taimedelt õppida.

Vajalik eelregistreerimine, sissepääs tavapiletiga.
Kestus 1h.
REGISTREERIMINE LÕPPENUD!

 

“Tiigielustiku põnev maailm”

12. juunil kl 11.00 ja 13.00
Juhendaja: Marit Kasemets

Tallinna Botaanikaaia territooriumil uurivad koos juhendajaga tiigielustikku 10-12 aastased lapsed. Iga laps saab isikliku kahva, millega tiigist taimi, loomi püüda, topsluupide abil saab kõike vaadata suurendatult. Juhendaja loodab, et saadakse kätte sõudureid, liuskureid jm toredaid loomariigi esindajaid, taimedest tutvutakse kindlasti võhumõõkadega ning eraldi räägitakse eluohtlikult mürgisest harilikust mürkputkest.

Vajalik eelregistreerimine.
Sissepääs tavapiletiga.
Kestus 1h.
REGISTREERIMINE LÕPPENUD!


“Aia salaelu”

13. juunil kl 14.00
Juhendaja: Tiia Jaanus

Taimed sisaldavad väga palju erinevaid ühendeid, mida eritades nad mõjutavad üksteist. Looduslikus ökosüsteemis on taimed ja putukad omavahel tihedalt seotud. Kõik need suhted on pidevas muutumises ja moodustavad väga keerulise võrgustiku. Neid koostoimeid tundes on võimalik keskkonda saastavaid kemikaale kasutamata rajada terve, saagikas ja kaunis aed. Juhendatud ringkäik Tallinna Botaanikaaia Meelte Aias.

Vajalik eelregistreerimine.
Sissepääs tavapiletiga.
REGISTREERIMINE LÕPPENUD!