Rajasime samblikusafari

Tallinna Botaanikaaias on valminud tähistatud puudel kasvavaid samblikke tutvustav õpperada Samblikusafari. Rada on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Samblikusafari tutvustab lähemalt 14 Eestis levinumat samblikuliiki. Erand on liud-pargisamblik (Pleurosticta acetabulum), keda leiti Tallinnas viimati 1947. aastal (26. märtsil kogus selle liigi herbaareksemplari Erast Parmasto ja 28. märtsil Hans Trass) Veskimäel ja nüüd meie botaanikaaias!

Õpperada algab samblike, sammalde ja puuseente püsinäituse juurest. Raja alguses olevas postkastis on juhised Samblikusafaril kohatavate samblikuliikide kirjelduste ja fotodega ning puude asukoha skeem, millelt neid liike otsida. Samblikusafari puud (kokku 11) on botaanikaaias tähistatud oranžide numbrisiltidega.

Samblikusafari raja algus püsinäituse juures

Liud-pargisamblik botaanikaaias harilikul jalakal