Teadustöö

Teadustöö

Teadustöö

Teadustöö põhieesmärgiks Tallinna botaanikaaias on uurida taimeriigi mitmekesisust, taimeliikide levikut, bioloogiat ja ökoloogiat. Uurimissuundadeks on:

Elurikkus ja selle kaitse

  • Teema: Metsaökosüsteemi bioloogiline mitmekesisus ja geo-botaaniline analüüs Edela-Eesti luitestikus. Täitja Mari Tilk (vt www.etis.ee).
  • Teema: Eesti ohustatud taimeliikide taastamise ökoloogia kolme sõnajalaliigi näitel (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Polystichum aculeatum (L.) Roth., Woodsia ilvensis (L.) R.Br.). Täitja Maris Rattur (vt www.etis.ee).
  • Teema: Eesti ohustatud taimeliikide taastamise ökoloogia: I kaitsekategooria õistaime mägi-lippherne (Oxytropis campestris campestris) näitel. Täitjad Krista Kirotar, Sille Janson, Ruth Aguraiuja (vt www.etis.ee).
  • Teema: Kriitiliselt ohustatud Havai endeemse sõnajalaliini Diellia (Aspleniaceae) taastamisökoloogia. Täitja Ruth Aguraiuja.
  • Teema: Ülemaailmselt hävimisohus sõnajalaliikide paljunemisbioloogia uurimine liigikaitse eesmärgil: Asplenium dielpallidum, Asplenium diellaciniatum, Asplenium dielmannii (Aspleniaceae). Täitja Ruth Aguraiuja.
  • Teema: Gametofüütide kasvu- ja arengukiiruste osa sõnajalakoosluste kujunemisel Kaua’i saare mesofüütse metsakoosluse eostepanga näitel. Täitjad Ruth Aguraiuja, Kaie Eha.
  • Teema: Kriitiliselt ohustatud sõnajalarühma Diellia evolutsiooniline ja looduskaitseline geneetika. Täitja Ruth Aguraiuja.

Keskkonnauuringud

  • Teema: Raskmetallide õhu kaudu sadenemise hindamine bioindikatsiooni meetodil. Vastutav täitja Siiri Liiv (vt www.etis.ee).

 

Alates 1994. aastast on Tallinna botaanikaaed osalenud Eesti riikliku seireprogrammi eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ning välisõhu seire alamprogrammides (seire.keskkonnainfo.ee).