Külastuskeskus ja kassa 10-19, avamaa 09-20, kasvuhooned 11-19, territoorium suletakse 21.00

Uurimisteemad

Teadustöö põhieesmärgiks Tallinna Botaanikaaias on uurida taimeriigi mitmekesisust, taimeliikide levikut, bioloogiat ja ökoloogiat. Uurimissuundadeks on:

Ohustatud taimeliikide paljunemisbioloogia ja populatsioonide taastamisökoloogia

Teadustöö teema raames tegeletakse Eesti ja rahvusvaheliselt ohustatud taimeliikide paljunemisbioloogia, ökoloogia ja populatsioonide taastamisökoloogia uurimisega nii looduslikel kui väljaspool looduslikke kasvukohti. Uurimistöö eesmärgiks on välja töötada rakenduslikud meetodid sarnaste kohastumustega ohustatud taimeliikide populatsioonide tugevdamiseks ja taastamiseks. Tallinna botaanikaaias arendatakse selle teema raames teaduspõhiselt Eesti ohustatud taimeliikide ex-situ säilituskollektsioone. Eesti ohustatud taimeliikide genofondi säilimise tagamiseks algatatakse TBA-s ohustatud liikide seemnepanga loomine.

Linnakeskkonna elurikkus

Teadustöö teema keskendub linnakeskkonna elurikkuse erinevatele aspektidele. Töö eesmärgiks on viia läbi Tallinna elurikkuse uuringuid ning töötada välja uudseid lahendusi Tallinna elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Rakenduslikud uuringud ohustatud taimeliikide ja koosluste asustamisel linnakeskkonnas võimaldavad katsetada ja välja töötada selleks sobivaimad meetodid ning luua valdkonnapõhine teadmusbaas. Teadustöös plaanitavad tegevused täidavad “Tallinn 2030” strateegias püstitatud eesmärke: “kaitsta bioloogilist mitmekesisust, suurendada linnamaastiku liigilist mitmekesisust ja ökoloogilist stabiilsust ning tugevdada ökosüsteemide vastupidavust inimtegevuse mõjudele”.

Lisainfo: Mari Sild (teadustöö koordinaator); Mari.Sild@botaanikaaed.ee; +372 530 800 60

Alates 1994. aastast on Tallinna botaanikaaed osalenud Eesti riikliku seireprogrammi eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ning välisõhu seire alamprogrammides (seire.keskkonnainfo.ee).

Hoia end kursis botaanikaaia sündmustega ja liitu uudiskirjaga

chevron-downarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram