Külastuskeskus ja kassa 10-19, avamaa 09-20, kasvuhooned 11-19, territoorium suletakse 21.00

Murud ja niidud

Rohttaimekooslustes leidub arvukalt värvusi, õiekujusid ja lõhnu ning elutseb pisiloomi ja putukaid – see on elurikkus, mida siin toetab avar ja liigirohke dendraarium. Botaanikaaia pargilikus maastikus on oluline roll nii puudel ja põõsastel kui ka neid ümbritsevatel muru- ja niidualadel, pakkudes elupaiku looma-, linnu- ja taimeliikidele. Õppides tundma elusorganismide ja keskkonna vastastikuseid suhteid, saab selgeks, et nii põõsastikes, niitudel kui ka veekogudes on kellelegi kodud. Üleilmsed teadusuuringud näitavad, et elupaikade ja kasvukohtade hävimine vähendab elurikkust pidevalt. Tööstus- ja põllumajandusreostuse ning linnastumise ja elamuehituse kõrval on üks peamisi looduse vaesumise põhjusi aedade ja haljasalade liigne niitmine.

Botaanikaaed aitab ökoloogiliste maastikukujundusvõtetega kaasa keskkondlike väärtuste kujundamisele ja mõtteviisi muutmisele. Selleks niidetakse botaanikaaia eri piirkondi erineva sagedusega ning rajatakse mitmesuguseid muru- ja niidukooslusi. Parema vaadeldavuse ja külastajatele mugavama juurdepääsu tagamiseks on peenarde ja teiste väljapanekute lähiümbrus enamasti avatum ja tihedamini niidetav, nende kõrval tagavad harvem niidetavad alad suurema elurikkuse. Uusi vaateid loovad aasade niidetud rajad, mille kaudu pääseb botaanikaaia kaugematesse osadesse. Niidetud ja niitmata alade vaheldumine mitmekesistab maastikku ning kooslusi muudetakse omakorda liigirikkamaks ja visuaalselt põnevamaks juurdekülvide või -istutuste abil. Botaanikaaiast, kus on kõrvuti nii kollektsioonide kui ka niitude nektaririkkad taimed, putukahotellid, metsaalad, Meelte Aia tarbetaimed ja ohtrad tiigid, on saanud Tallinna üks elurikkamaid maastikuparke.

Fotod: Annika Lepp

Hoia end kursis botaanikaaia sündmustega ja liitu uudiskirjaga

crosschevron-downarrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram