Botaanikaaiast

Botaanikaaiast

Botaanikaaiast

Botaanikaaed asub Tallinna idaservas, 10 km kaugusel kesklinnast ja 3 km Pirita purjespordi- ja suvituskeskusest. Botaanikaaia maad paiknevad Pirita jõe ürgorus, olles piiratud ulatusliku liivase männimetsa alaga. Otse botaanikaaia naabrusse jääb Tallinna teletorn. Vaata, kuidas meieni jõuda, SIIT.

Botaanikaaiast üldiselt

Tallinna Botaanikaaed (TBA) asutati ENSV Teaduste Akadeemia instituudina 1. detsembril 1961. a. 1995. aastal TBA munitsipaliseeriti. 1. jaanuarist 2001. a oli TBA Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ning alates 17. jaanuarist 2005 Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus. TBA kanti 2002. aastal teadus- ja arendusasutuste riiklikku registrisse. Botaanikaaia tegevuse aluseks on Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsus nr 195 ja Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrus nr 70. TBA on Baltimaade Botaanikaaedade Assotsiatsiooni (ABBG) ja Rahvusvahelise Botaanikaaedade Looduskaitse Organisatsiooni (BGCI) liige alates vastavalt 1992. ja 1994. aastast. TBA tegevusaja jooksul kogutud kollektsioonid ning kujundatud avamaa- ja kasvuhooneekspositsioonid on Eestis unikaalsed ja liigirikkaimad ( üle 8000 taksoni ja sordi). TBA taimekollektsioonid on Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998 korraldusega rc 302-k kantud sordiaretuslikku, teaduslikku või kultuuriväärtust omavate istandike loetellu. Tallinna Botaanikaaia herbaarium ja raamatukogu asutati aastal 1962. Keskkonnauuringutega hakati tegelema 1965. aastal.

Tallinna Botaanikaaia põhieesmärgiks on uurida, kaitsta ja tutvustada taimeriigi mitmekesisust. Toetades riikliku keskkonnategevuskava täitmist, edendab TBA loodusteadlikku mõtteviisi, vähendades inimeste võõrandumist loodusest. TBA kujundab loodus- ja kultuuriväärtusena kaitstavate, pidevalt täienevate taimekollektsioonide abil inimeste arusaama taime- ja seeneriigi olulisusest elu säilimisel. TBA üheks oluliseks eesmärgiks on ka linnaökoloogiliste uuringute läbiviimine Tallinnas.